Upozornění

Z důvodu podmínek Mezinárodní designérské soutěže o návrh na nové prvky pražského mobiliáře, které se účastníme, jsou tyto stránky dočasně pozastaveny.